1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมอันดามัน
IMAGE อันดามันสัญจร
( วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2558 )

  วันที่ 25 สิงหาคม 2558 หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอันดามันสัญจร โดยจัดนิทรรศความรู้ 6...
IMAGE อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
( วันจันทร์, 09 มีนาคม 2558 )

  วันที่ 9-10 มีนาคม 2558 หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ให้แก่นักเรียน...
IMAGE เมื่อแคแสดบาน ย้อนวันวานแห่งราชภัฏ
( วันพฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2558 )

  วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม14 กุมภาวันราชภัฏ โดยจัดนิทรรศการ...