เทศกาลและงานประเพณี

on . Posted in จังหวัดพังงา

02

งานประเพณีถือศีลกินผัก

งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงา กำหนดจัดในวันขึ้น 1 – 9 ค่ำ เดือน ๙ ของจีน จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคมของทุกปี ระหว่างถือศีลกินผักชาวบ้านจะไปรับอาหารจากศาลเจ้าแต่งกายชุดขาว มีพิธีกรรมตามความเชื่อ เช่น พิธีลุยไฟ พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้งเจ็ด พิธีสะเดาะเคราะห์ ฯลฯ และมีพิธีแห่เจ้ารอบตัวเมืองไปตามถนนต่างๆ เพื่ออวยพรเสริมสิริมงคลให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

งานประเพณีปล่อยเต่า

งานประเพณีปล่อยเต่า กำหนดวันจัดงานตรงกับเดือนมีนาคมของทุกปี มีการจัดงานเฉลิมฉลอง เป็นเวลา 7 วัน กิจกรรมที่สำคัญของงาน คือ การปล่อยลูกเต่าลงสู่ทะเลบริเวณหาดท้ายเหมือง

 

t01
t03
t04