ประวัติจังหวัดระนอง

on . Posted in จังหวัดระนอง

logo ranong

ตราประจำจังหวัดระนอง มีความหมายดังนี้

  1. เลข 5 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
  2. ปราสาท หมายถึง พระที่นั่งรัตนรังสรรค์
  3. ภูเขา หมายถึง ภูเขานิเวศน์คีรี
  4. พานแว่นฟ้า หมายถึง ชาวจังหวัดระนอง