เทศกาลและงานประเพณี

on . Posted in จังหวัดระนอง

01

งานเสด็จพระแข่งเรือ

งานเสด็จพระแข่งเรือ (อำเภอกระบุรี) จัดในช่วงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันแรม 3 ค่ำ เดือน 11 กิจกรรมในงาน คือ การแข่งขันเรือพระน้ำ โดยจะมีการนำเรือมาตกแต่งให้สวยงาม และอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานในเรือ แล้วแห่ไปตามลำน้ำกระบุรี โดยผ่านบริเวณย่านชุมชน มีการประกวดร้องเพลงเรือ การแข่งเรือ ซึ่งจะเป็นการจัดร่วมระหว่างชาวไทย และชาวพม่า งานจัดบริเวณแม่น้ำกระบุรี ช่วงคอคอดกระ และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีก็จะจัดให้มีงานมหรสพ ตลอดจนการแสดงต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการอำเภอกระบุรี โทร. 0 7789 1023-2

งานเปิดเมืองระนองท่องอันดามัน

งานเปิดเมืองระนองท่องอันดามัน จัดเดือนเมษายน มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การออกร้านของบริษัททัวร์ กีฬาพื้นบ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดระนอง โทร. 0 7781 1123

งานวันครบรอบพระราชทานเมืองระนอง

งานวันครบรอบพระราชทานเมืองระนอง จัดขึ้นในบริเวณสนามหน้าเทศบาลเมือง เป็นงานเปิดเทศกาลของจังหวัดระนอง ภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติ และท้องทะเล การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ประกวดธิดากาชาด และมีการจำหน่ายอาหารทะเลมากมายให้นักท่องเที่ยว ได้เลือกรับประทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองระนอง โทร. 0 7781 1442

งานปิดทองพระถ้ำขยางค์

งานปิดทองพระถ้ำขยางค์ จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน (กุมภาพันธ์) ประมาณ 3-7 วัน โดยใช้บริเวณถ้ำพระขยางค์เป็นสถานที่จัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชมความสวยงามของถ้ำตลอดจนพันธุ์ไม้และว่านสมุนไพรที่หายากชนิดต่าง ๆ ซึ่งเชื่อกันว่ามีผู้นำมาปลูกไว้ กิจกรรมช่วงกลางคืนมีมหรสพต่าง ๆ

งานกาหยู

งานกาหยู กำหนดจัดงานในเดือน มีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเมล็ดกาหยู หรือ มะม่วงหิมพานต์ ที่กำลังสุกเต็มต้น นักท่องเที่ยวจะได้ชมนิทรรศการต่าง ๆ การประกวดพืชผลทางการเกษตร เช่น ประกวด เมล็ดกาหยู และกล้วยเล็บมือนาง มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และอาหารทะเลแปรรูปหลากหลาย รวมทั้งมีมหรสพ และการแสดงให้ชมตลอดงาน

งานเทศกาลสงกรานต์น้ำแร่ แช่น้ำศักดิ์สิทธิ์

งานเทศกาลสงกรานต์น้ำแร่ แช่น้ำศักดิ์สิทธิ์ กำหนดจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเดือนเมษายน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมรดน้ำผู้ใหญ่ ร่วมพิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ (น้ำแร่ที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากปากบ่อน้ำแร่ทุกบ่อ ณ สวนสาธารณะรักษะวาริน) ทัวร์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 พระเกจิ ในจังหวัดระนอง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสัมผัสน้ำแร่ร้อนตามศูนย์บริการสุขภาพ และชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของจังหวัด จัดขึ้นภายในบริเวณสวนสาธารณะรักษะวาริน (บ่อน้ำแร่ร้อน) และวัด ตโปทาราม ถนนชลระอุ

 

t02
t03
t04
t05