ประวัติจังหวัดสตูล

on . Posted in จังหวัดสตูล

satun

ตราประจำจังหวัดสตูล มีความหมายดังนี้

รูปพระสมุทรเทวาสถิตอยู่บนแท่นหินกลางทะเลเบื้องหลังมีรัศมีพระอาทิตย์อัสดง
  1. พระสมุทรเทวา คือ เทวดาผู้ปกป้องรักษามหาสมุทร
  2. บัลลังค์หิน คือ วิมารของเทวดา
  3. พระอาทิตย์อัสดง คือ ฝั่งทะเลตะวันตก หรือมหาสมุทรอินเดียนั่นเอง