สถานที่ท่องเที่ยว

on . Posted in จังหวัดสตูล

01

เกาะตะรุเตา

อุทยานแห่งชาติตะรุเตาครอบคลุมพื้นที่ 51 เกาะ แบ่งออกเป็น ๒ หมู่เกาะคือ หมู่เกาะตะรุเตา มี 28 เกาะ เกาะที่สำคัญได้แก่ เกาะตะรุเตา เกาะกลาง และเกาะไข่ หมู่เกาะอาดัง - ราวี อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไป ประมาณ 45 กิโลเมตร มีอยู่ 23 เกาะ เกาะที่สำคัญคือ เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะลิเป๊ะ เกาะยาว และเกาะดง อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา มีพื้นที่ประมาณ 1,470 ตารางกิโลเมตร นับว่าเป็นอุทยานทางทะเลที่มีพื้นที่มากที่สุดของประเทศไทย

เกาะไข่

เกาะไข่อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตก ใช้เวลาเดินทางจากเกาะตะรุเตาประมาณ 40 นาที สิ่งที่มีชื่อเสียงบนเกาะไข่ ได้แก่ ซุ้มประตูหินธรรมชาติ เป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ทะเลรอบๆ เกาะไข่มีแนวปะการังอยู่โดยทั่วไป ทางอุทยานฯ ไม่อนุญาตให้ค้างแรมบนเกาะ เรือโดยสารจากเกาะตะรุเตาไปยังเกาะหลีเป๊ะ มักจะวิ่งผ่านเกาะไข่ซึ่งอยู่ระหว่างทาง

เกาะหลีเป๊ะ

อยู่ทางใต้ของเกาะอาดัง 2 กิโลเมตร มีชุมชนชาวเลอาศัยอยู่หลายครัวเรือน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมง ในวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 6 และเดือน 12 ตลอด 3 วัน 3 คืน ชาวบ้านทีมีเชื้อสายชาวเลจะร่วมกันจัดงานรื่นเริง และที่สำคัญที่สุดคือ ชาวบ้านจะช่วยกันต่อเรือด้วยไม้ระกำ และประกอบพิธีลอยเรือด้วยเป็นความเชื่อว่า เป็นการเสี่ยงทายโชคชะตาในการประกอบอาชีพประมง จุดเด่นของเกาะหลีเป๊ะ คือ ความเป็นธรรมชาติของปะการังรอบเกาะ มีเวิ้งอ่าวที่สวยงาม หาดทรายละเอียดนิ่มเหมือนแป้ง มีอ่าวที่สวยงามชื่อ "อ่าวพัทยา"และ "หาดชาวเล" มีลักษณะโค้งเว้า ทรายขาวละเอียด ซึ่งทั้งสองหาดนี้สามารถเดินถึงกันได้โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที และยังมีบริการบ้านพักของเอกชนคอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

tv02
tv03
tv04
tv05
tv06
tv07
tv08
tv09
tv10
tv11
tv12
tv13
tv14
tv15
tv16
tv17
tv18
tv19
tv20
tv21
tv22
tv23
tv24
tv25