ประวัติจังหวัดตรัง

on . Posted in จังหวัดตรัง

trang

ตราประจำจังหวัดตรัง มีความหมายดังนี้

  1. ภาพสะพานกระโจมไฟ และภาพลูกคลื่น
  2. ภาพสะพานกระโจมไฟ หมายถึง จังหวัดตรังเคยเป็นเมืองท่าทำการค้าขายกับต่างประเทศ
  3. ภาพลูกคลื่น หมายถึง ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดตรัง เป็นเนินเล็ก ๆ สูงๆ ต่ำๆ คล้ายลูกคลื่น