ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

on . Posted in จังหวัดตรัง

l01

จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 828 กม. มีพื้นที่ประมาณ 4,941.439 ตร.กม. หรือประมาณ 3,088,399.375 ไร่
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอควนขนุน อำเภอกงหรา และอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอคลองท่อม เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่เป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ ตลอดบริเวณ มีเนื้อที่ป่าเกือบร้อยละ 20 ของเนื้อที่จังหวัด เป็นพื้นที่แถบ เทือกเขาบรรทัด และมีลำน้ำสำคัญ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำตรัง, แม่น้ำปะเหลียน คลองกะลาแส และต้นน้ำ ที่เกิดจากควนปลวกร้อน ควนชะไนและควนน้ำแดง ชายแดนตรัง กระบี่

ลักษณะภูมิอากาศ

ได้รับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงเดือน พฤษภาคม - กันยายน ทำให้มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27.4 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงเวลาที่ อากาศเย็นสบาย จะอยู่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคม

การปกครอง

แบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ 87 ตำบล 697 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง อำเภอกันตัง อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา กิ่งอำเภอหาดสำราญ

การเดินทาง

  • รถยนต์
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-ชุมพร ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 41 สุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง- ห้วยยอด-ตรัง ระยะทาง 828 กิโลเมตร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-ชุมพร แยกเข้าระนอง-พังงา-กระบี่-ตรัง ระยะทาง 1,020 กิโลเมตร
  • รถโดยสารประจำทาง
ทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี มีรถโดยสารประจำทาง ทั้งธรรมดา และปรับอากาศ จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดตรังทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ 435-1199 (รถปรับอากาศ) และ โทร. 434-5557-8 (รถโดยสารธรรมดา)
  • รถไฟ
มีรถเร็วและรถด่วนออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึงสถานีตรังทุกวัน ระยะทาง 870 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. 223-7010, 223-7020 หรือสถานีรถไฟตรัง (075) 218012
  • เครื่องบิน
การบินไทย มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดตรังทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 280-0060 หรือ การบินไทย จังหวัดตรัง โทร. (075) 219923, 218066