วัดไชยธารารา...จังหวัดภูเก็ต

on . Posted in อันดามันน่ารู้

cl01

เดิมชื่อว่าวัดฉลอง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๐ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดไชยธาราราม วัดนี้มีมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมทีวัดนี้ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของวัด ซึ่งมีหลักฐานปรากฏคือพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อเจ้าวัด หรือพ่อท่านนอกนา การย้ายวัดมาตั้งในที่ปัจจุบันนั้นได้ย้ายมาในสมัยพ่อท่านเฒ่าซึ่งเป็นอาจารย์วิปัสสนาของหลวงพ่อแช่ม (พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี) และได้รับเป็นจ้าอาวาสจนถึง พ.ศ. ๒๔๕๑ พ่อท่านช่วง (พระครูกิจจานุการ) ได้เป็นเจ้าอาวาสต่อมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๔๘ ต่อมาพ่อท่านเกลื้อม(พระครูกิจจานุการ) ได้เป็นเจ้าอาวาสต่อมาจนถึง ๒๕๒๑ พระมหาเฟื่อง ได้เข้ามารักษาการแทนและเป็นเจ้าอาวาสจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๒ และเจ้าอาวาสวัดฉลององค์ปัจจุบันคือพ่อท่านหลิม
วัดฉลองเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในสมัยพ่อท่านแช่ม ในคราวกบฏอั้งยี่ซึ่งเกิดในพ.ศ. ๒๔๑๙ ชาวบ้านได้รับกำลังใจจากท่านโดยการได้รับแจกผ้าประเจียดให้โพกศีรษะคนละผืนจนสามารถสู้กับพวกอั้งยี่ได้และยอมแพ้ไปในที่สุด จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี ตำแหน่งสังฆปาโมกข์ เมืองภูเก็ตและทรงพระราชทานนามวัดฉลองเป็นวัดวัดไชยธารารา วัดฉลองเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเพราะความเคารพศรัทธาในพ่อท่านแช่มและมักนิยมบนบานให้หายเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านเป็นพระที่มีคนมาติดทองที่ตัวท่านตั้งแต่ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านยังรับรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับกระดูก เช่น กระดูกหัก กระดูกเคลื่อนโดยการต่อกระดูกจนเป็นที่เลื่องลือของชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ส่วนไม้เท้าของท่านยังมีอนุภาพสามารถจี้ปาน ฝี ต่าง ๆ ทำให้อาการต่าง ๆ ไม่ลุกลามและหายไปในที่สุด ไม้เท้าของท่านยังใช้รักษาผู้ป่วยจากทั่วสารทิศมาจนทุกวันนี้
นอกจากนี้ยังมีวัดราษฎร์อื่น ๆ อีกหลายวัดที่ตั้งอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัดในเขตอำเภอเมือง มีวัดขจรรังสรรค์ วัดโฆษิตวิหาร วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) วัดถาวรคุณาราม วัดกิตติสังฆาราม (วัดโคกโตนด) วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) วัดสุวรรณคีรีเขต วัดโสภณวนาราม วัดสว่างอารมณ์ วัดในเขตอำเภอกระทู้ มีวัดสุวรรณคีรีวงศ์ วัดอนุภาษกฤบัฏาราม (วัดเก็ตโฮ่)วัดกระทู้วัดในเขตอำเภอถลางมีวัดท่าเรือ วัดเทพกษัตริย์ วัดพระทอง วัดพระนางสร้าง วัดมงคลวนาราม (วัดในยาง) วัดไม้ขาว วัดศรีสุนทร วัดโสภณวนาราม (วัดป่าคลอก)
ที่มา:กรมศิลปากร. (2554). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพฯ: คุรุสภา.

 

cl02
cl03
cl004
cl05