วิถีชีวิตอาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน...จังหวัดระนอง

on . Posted in อันดามันน่ารู้

soak01

ธารน้ำแร่และบ่อน้ำร้อน เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นมรดกอันเก่าแก่ของชาวเมืองระนอง ซึ่งเป็นความผูกพันระหว่างธรรมชาติกับชีวิต เป็นวัฒนธรรมใหม่ที่สืบเนื่องจากวิถีชีวิตการทำเหมืองแร่ของชาวจังหวัดระนองในอดีต
ธารน้ำแร่ เป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่ได้ถูกนำมาเชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตของผู้คนด้วยการนำน้ำแร่ธรรมชาติมาผลิตเป็นน้ำดื่ม ที่สามารถทำรายได้เป็นกอบเป็นกำสู่จังหวัด นอกจากนี้น้ำแร่ยังสามารถใช้ในการอุปโภคได้อีกด้วย โดยจังหวัดระนองและนักท่องเที่ยวนิยมมาอาบน้ำแร่ที่จังหวัดระนอง โดยในแต่ละวันจะมีศูนย์กลางการอาบน้ำแร่อยู่ที่โรงแรมจันทร์สมธารา และวัดตโปทาราม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยในแต่ละวันจะมีผู้เข้ามาใช้บริการโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าวันละพันคน การอาบน้ำแร่นั้นมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ทำให้เลือดลมหมุนเวียนสะดวก ละลายไขมันอุดตันในเส้นเลือด แก้ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอกตามไขข้อ แก้อัมพฤกษ์ เบื้องต้น มือเท้าชา และแก้ผื่นคันให้หายได้ ผู้ที่อาบน้ำแร่ทุกวันจะทำให้น่าตาสดชื่นและผิวพรรณอิ่มเอิบ
วัดตโปทารามเป็นสถานที่ที่อาบน้ำแร่อีกแห่งหนึ่ง ที่มีคนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุที่นิยมมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากคิดค่าบริการเพียงครั้งละ ๑๐ บาท นอกจากนี้บ่อน้ำร้อน ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนสาธารณะรักษะวาริน ใกล้วัดตโปทาราม ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบรรดานักท่องเที่ยวและประชาชนจังหวัดระนองโดยทั่วไปด้วย
วิถีชีวิตอาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน จึงนับเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดระนองอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ได้มีการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนระนองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
ที่มา:กรมศิลปากร. (2554). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดระนอง. กรุงเทพฯ: คุรุสภา.

 

soak02
soak03
soak004
soak05