ซาลาเปาทับหลี...จังหวัดระนอง

on . Posted in อันดามันน่ารู้

01

เมื่อพูดถึงซาลาเปา ทุกคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นอาหารที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยมักนิยมรับประทานเป็นอาหารเช้ากับน้ำชา กาแฟ แต่สำหรับซาลาเปาทับหลี ที่บ้านทับหลี ตำบลมะลุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองนั้นเป็นซาลาเปาธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพราะเมื่อเอ่ยถึงซาลาเปาทับหลี ทุกคนในจังหวัดระนองจะรู้จักกันเป็นอย่างดี แม้แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมาทางกระบุรี ก็ยังคงแวะซื้อติดไม้ติดมือไปรับประทานเป็นประจำ
เจ๊หลี คือ เจ้าตำหรับซาลาเปาทับหลี ซึ่งร่ำเรียนสูตรการทำซาลาเปามาจากเมืองจีน เจ้าของร้านคือ นายหยอกหย่วน แซ่ฮั่น เป็นชาวจีนไหหลำ เดินทางมาจากตำบลขุนสร้าง จังหวัดไหลลำ ประเทศจีน อพยพเข้ามาประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๓ โดยทางเรือ และมาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านทับหลี ต่อมานายหยอกหย่วน และภรรยา (นางยี่ลั้ง แซ่ลิ้ม) ได้เปิดร้านขายของเบ็ดเตล็ด พร้อมทั้งน้ำชา กาแฟ ปาท่องโก๋ ซาลาเปา โดยชื่อกิจการว่า "ร้านฮั่นหยกหย่วน" ปัจจุบันนายหยกหย่วนได้เสียชีวิตแล้ว แต่ได้ถ่ายทอดความรู้การทำซาลาเปาให้กับหลายสาว คือ นิตยา งั่นบุญศรี ซึ่งเป็นเจ้าของร้านคนปัจจุบัน
จุดเด่นของซาลาเปาทับหลี อยู่ที่เนื้อแป้งนุ่ม เนียน เพราะผลิตด้วยกรรมวิธีแบบโบราณ ปัจจุบันที่ตลาดทับหลีมีผู้ผลิตซาลาเปามากมายหลายเจ้า ออกจำหน่ายให้กับผู้คนทั้งในเมืองและชนบท โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมา ซาลาเปาทับหลีถือเป็นเอกลักษณ์ด้านอาหารการกินอย่างหนึ่งของชาวจังหวัดระนอง จนถึงกับมีคำขวัญว่า กินซาลาเปาให้อร่อย ต้องซาลาเปาทับหลี
ที่มา:กรมศิลปากร. (2554). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดระนอง. กรุงเทพฯ: คุรุสภา.

 

02
03
04
05