ประวัติวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ภูเก็ต อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี หลวงพ่อแช่ม (2451-2551)

on . Posted in หนังสือทั่วไป

03

เลขหนังสือ 294.3435 ป17.
ชื่อผู้แต่ง คณะกรรมการวัดฉลอง.
ชื่อเรื่อง ประวัติวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ภูเก็ต อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี หลวงพ่อแช่ม (2451-2551)
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ [ม.ป.ป.]. เมืองที่พิมพ์ ภูเก็ต. สำนักพิมพ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต.
สาระสังเขป พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี หรือที่เรียกกันว่า หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ผู้คนทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ความเคารพเป็นอย่าสูงทั้งในอดีตและปัจจุบัน ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2451 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี 18 เมษายน 2551 ทางวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ภูเก็ต จึงได้จัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ 100 ปี หลวงพ่อแช่ม มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติวัดฉลอง เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่อนุชนได้รับรู้ และน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อแช่ม อันเป็นที่เคารพยิ่งสืบไป
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ขนมท้องถิ่นภูเก็ต

on . Posted in หนังสือทั่วไป

02

เลขหนังสือ 641.86 ภ416.
ชื่อผู้แต่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล.
ชื่อเรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้าน ขนมท้องถิ่นภูเก็ต.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ [ม.ป.ป.]. เมืองที่พิมพ์ ภูเก็ต. สำนักพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล.
สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ ขนมท้องถิ่นภูเก็ต ซึ่งภายในเล่มยังมีการดำเนินการพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมไปถึงชื่อขนมที่คนท้องถิ่นเรียกชื่อเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยน ก็เขียนเป็นภาษาจีนไว้ให้ ยกเว้นชื่อขนมที่เป็นภาษาไทยแท้ๆ
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต