ประเพณีท้องถิ่นภาคใต้

on . Posted in หนังสือทั่วไป

21

เลขหนังสือ 390.09593 ส16ป
ชื่อผู้แต่ง สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์.
ชื่อเรื่อง ประเพณีท้องถิ่นภาคใต้.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2548. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์.
สาระสังเขป ประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมุ่งหวังจะรวบรวมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ของคนที่อยู่ในดินแดนที่ได้ชื่อว่า ปักษ์ใต้ หรือ ภาคใต้ ไว้ให้มากที่สุด โดยพยายามจัดแบ่งประเพณีที่คนภาคใต้ยึดถือปฏิบัติเหมือนกับคนในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย และประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนและประเพณีของชาวไทยมุสลิม เพื่อบอกถึงความเป็น ชาวใต้ ด้วย ประเพณี ก่อนที่ประเพณีบางอย่างจะสูญหายไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และก่อนที่ เด็กไทยยุคใหม่จะสูญเสียความเป็นไทย ไปเพราะเขารู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาไม่รู้ที่มาที่ไปของประเพณี เขาทำตามประเพณีโดยไม่มีเหตุผล ทำให้ประเพณีอันดีงามผิดเพี้ยนไปจากความน่าจะเป็น
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต