เลียบ ชนะศึก ขุมทรัพย์วัฒนธรรมถลาง

on . Posted in หนังสือทั่วไป

22

เลขหนังสือ 923 ล16.
ชื่อผู้แต่ง กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต.
ชื่อเรื่อง เลียบ ชนะศึก ขุมทรัพย์วัฒนธรรมถลาง.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2534. เมืองที่พิมพ์ ภูเก็ต. สำนักพิมพ์ หอวัฒนธรรมภูเก็ต.
สาระสังเขป เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้พูดถึง คุณเลียบ ชนะศึก ผู้เสียสละและสร้างผลงานทางด้านวัฒนธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนะรรมแห่งชาติ ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติ ในปี 2532 ให้คุณเลียบ ชนะศึก เป็นบุคคลที่ 4 ของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนะรรม ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยครู จึงได้รวบรวมผลงานจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เลียบ ชนะศึก ขุมทรัพย์วัฒนธรรมถลางขึ้น
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต