มหัศจรรย์ 1 วันเที่ยวกะปง

on . Posted in หนังสือทั่วไป

27

เลขหนังสือ 915.93 ว34ม.
ชื่อผู้แต่ง วิทยาลัยชุมชนพังงา.
ชื่อเรื่อง มหัศจรรย์ 1 วันเที่ยวกะปง.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2550. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ ศิลปาบรรณาคาร.
สาระสังเขป ม่านหมอกเมืองใต้ ผลไม้นานา พระนารายณ์ล้ำค่า ศรัทธาหลวงพ่อเซ่ง นอกจากคำขวัญประจำอำเภอกะปงที่ชาวกะปงจำได้ขึ้นใจ ยังเป็นคำขวัญที่สะท้อนให้เห็นความโดดเด่นของพื้นที่อำเภอกะปง ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนพังงาจึงจัดทำหนังสือ มหัศจรรย์ 1 วันเที่ยวกะปง เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อำเภอกะปงไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ง่ายต่อการค้นคว้า อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจการท่องเที่ยวอำเภอกะปงอย่างแน่นอน.
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต