พระนารายณ์ล้ำค่า ควรคู่กะปง

on . Posted in หนังสือทั่วไป

29

เลขหนังสือ 294.5 ว34พ.
ชื่อผู้แต่ง วิมล โสภารัตน์
ชื่อเรื่อง พระนารายณ์ล้ำค่า ควรคู่กะปง.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2555. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ เศรษฐศิลป์.
สาระสังเขป จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นน่าสนใจ โดยเฉพาะพระนารายณ์ที่อำเภอกะปงนั้น ถือว่าเป็นโบราณวัตถุอันทรงคุณค่า และมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เฉพาะเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระนารายณ์บนเขาพระนารายณ์นี้ ปรากฏหลักฐานในพงศาวดารสืบย้อนกลับไปได้ราวสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ความเชื่อและตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพระนารายณ์องค์นี้น่าจะเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต