เมื่อแคแสดบาน ย้อนวันวานแห่งราชภัฏ

on . Posted in ประชาสัมพันธ์

01

 

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม14 กุมภาวันราชภัฏ โดยจัดนิทรรศการ “เมื่อแคแสดบาน ย้อนวันวานแห่งราชภัฏ” นิทรรศการ ความรู้ 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน ในงานวันราชภัฏ 2558 ณ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

02
03
04
05