อันดามันสัญจร

on . Posted in ประชาสัมพันธ์

01

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอันดามันสัญจร โดยจัดนิทรรศความรู้ 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน และบริการหนังสือมีชีวิต "สมุดทำมือ" ในงานวันภาษาไทยรำลึก. ณ หอประชุมใหญ่

 

02
02
02
05