ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

on . Posted in จังหวัดพังงา

l01

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มีพื้นที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทไม้ผลัดใบ มีชนิดป่าที่สำคัญ ได้แก่ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน สำหรับบริเวณที่เป็นที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอด พื้นที่ประกอบด้วยเกาะประมาณ 105 เกาะ และมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามันจำนวนมาก เช่น เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน

ลักษณะภูมิอากาศ

พังงามีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 ฤดู คือ
 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ไปถึง เดือนเมษายน
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปถึง เดือนธันวาคม

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดระนอง ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดภูเก็ตตรงช่องแคบปากพระ เชื่อมกันโดยสะพานสารสินและสะพานเทพกระษัตรี ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ ทิศตะวันตก ติดกันทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย

การปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 314 หมู่บ้าน
 • อำเภอเมืองพังงา
 • อำเภอเกาะยาว
 • อำเภอกะปง
 • อำเภอตะกั่วทุ่ง
 • อำเภอตะกั่วป่า
 • อำเภอคุระบุรี
 • อำเภอทับปุด
 • อำเภอท้ายเหมือง

การเดินทาง

 • รถยนต์
พังงาเส้นทางแรก: จากกรุงเทพมหานครขับรถไปตามทางหลวงหมาเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและระนอง จากนั้นจึงเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดพังงา รวมระยะทางประมาณ 788 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง
เส้นทางที่สอง: จากกรุงเทพมหานคร ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ไปจนถึงจังหวัดชุมพรและจากจังหวัดชุมพร ใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฏร์ธานี จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 401 จนถึงอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 415 ขับไปประมาณ 30 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เมืองพังงา
นักท่องเที่ยวจากภูเก็ตขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 402 ผ่านสะพานสารสินที่บ้านโคกกลอย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอตะกั่วป่า รวมระยะทางประเมตร 87 กิโลเมตรจากภูเก็ตใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • รถโดยสารประจำทาง
มีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งแบบปรับอากาศและธรรมดา กรุงเทพฯ-พังงา บริการทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมงตรวจสอบ
โปรดตรวจสอบตารางเวลารถโดยสารจากกรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดได้ที่: สถานีขนส่งสายใต้โทร (02) 435 1199 200 หรือสถานีขนส่งจังหวัดพังงา โทร (07) 641 2300, (07) 641 2014
 • รถไฟ
ไม่มีขบวนรถไฟตรงไปยังจังหวัดพังงา การรถไฟแห่งประเทศไทยมีขบวนรถไฟออกจากกรุงเทพฯและราษฎร์ธานีไปลงที่สถานีพุนพินแล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงาอีกประมาณ 2 ชั่วโมง
โปรดตรวจสอบตารางเวลารถไฟจากกรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง: 1690, (02) 223 7010, (02) 223 7020
 • เครื่องบิน
การเดินทางไปพังงาทางเครื่องบิน นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเที่ยวบินไปลงจังหวัดภูเก็ต จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตรหรือเทียวบินไปจังหวัดระนอง จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงาโดยใช้เวลาเดินทางต่อประมาณ 3 ชั่วโมง
โปรดตรวจสอบตารางเวลาการบินจากกรุงเทพมหานคร-ภูเก็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการบินไทย: 1566 หรือ (02) 280 0060