สถานที่ท่องเที่ยว

on . Posted in จังหวัดระนอง

01

บ่อน้ำร้อน-สวนรักษะวาริน

บ่อน้ำร้อน-สวนรักษะวารินอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองระนองไปตามทางหลวงหมายเลข 4005 ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออก 2 กิโลเมตร บ่อน้ำร้อนแห่งนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซียสได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้วว่าประกอบด้วยแร่ธาตุที่สำคัญ ไม่มีสารกำมะถันเจือปน จึงทำให้ไม่มีกลิ่นของกำมะถันและมีความบริสุทธิ์สามารถรับประทานได้มีประโยชน์ต่อร่างกายในแง่การบำบัดรักษาสุขภาพมีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่และบ่อลูกสาว บ่อพ่อ เป็นบ่อปูนซีเมนต์วงกลมขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.80 เมตรสูงจากผิวดิน 0.80 เมตร ลักษณะของน้ำร้อนมีลักษณะใสมีฟองก๊าชคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ผุดขึ้นมาค่อนข้างน้อย ไม่มีกลิ่นกำมะถัน ไม่มีสาหร่ายน้ำร้อนจะไหลล้นออกนอกบ่อตลอดเวลา ทำให้บริเวณบางส่วนของปากบ่อและผนังบ่อน้ำด้านนอกมีการสะสมตัวของแร่แคลไซต์ บ่อแม่ เป็นบ่อปูนซีเมนต์ขนาดเล็กกว่าบ่อพ่อ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร สูงจากผิวดิน 0.85 เมตรลักษณะ น้ำร้อนในบ่อมีลักษณะใส มีฟองก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ผุดขึ้นมาเป็นจังหวะ ๆ และมีปริมาณมากกว่าบ่อพ่อ ไม่มีกลิ่นกำมะถัน ไม่มีสาหร่าย มีแร่อัลเทอร์เรชั่นเคลือบเล็กน้อยที่ด้านในของผนังบ่อ บ่อลูกสาว เป็นบ่อปูนซีเมนต์เช่นเดียวกัน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง2.00 เมตรสูงจากผิวดิน 0.90 เมตร ลักษณะน้ำร้อนมีลักษณะใส มีฟองก๊าชคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ผุดขึ้นมายังผิวน้ำมากกว่าสองบ่อแรกไม่มีกลิ่น กำมะถัน ไม่มีสาหร่าย มีแร่อัลเทอร์เรชั่นเคลือบเล็กน้อยที่ด้านในของผนังบ่อเช่นเดียวกับบ่อแม่
บริเวณใกล้ ๆบ่อน้ำร้อนจัดเป็นสวนสาธารณะชื่อว่า รักษะวาริน หมายความว่า น้ำที่ใช้รักษาโรคได้เป็นนามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานไว้ เมื่อคราวเสด็จเยือนระนอง พ.ศ.2510ปัจจุบันแหล่งน้ำพุร้อนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและมีศักยภาพสูง ภายในจึงมีการจัดสร้างตกแต่งสวนหย่อมต่าง ๆ มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก มุมเก๋ๆให้ถ่ายรูป และส่วนบริการน้ำแร่ร้อน ซึ่งที่มีทั้งส่วนที่เสียเงินและส่วนบริการฟรี

เกาะพยาม

เกาะพยาม เป็นเกาะขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 35 ตารางกิโลเมตร อยู่ใกล้เกาะช้าง มีชาวบ้านอาศัยอยู่บนเกาะประมาณ 160 ครัวเรือน ชาวบ้านมีอาชีพทำสวนมะม่วงหิมพานต์ สวนยางพารา และประมงชายฝั่ง กิจกรรมบนเกาะจะมีการตกปลา ขี่จักรยานรอบเกาะ และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำดูปะการัง เกาะพยามถือเป็นแหล่งดูปะการังที่สมบูรณ์สวยงาม และด้านทิศตะวันออกของเกาะไม่มีหาดทราย แต่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน และมีชาวเล เผ่ามอแกน มาอาศัยอยู่เป็นบางครั้ง บนเกาะพยามมีที่พักบริการนักท่องเที่ยว

ภูเขาหญ้า

ภูเขาหญ้า เขาหัวล้านหรือเขาผีคือชื่อเรียกภูเขาลูกนี้ซึ่งไม่มีไม้ใหญ่ขึ้นอยู่เลยในฤดูฝนมีเพียงหญ้าเขียวขจีขึ้นปกคลุมทั้งแนวเขาในช่วงหน้าแล้งหญ้าแห้งเปลี่ยนสีภูเขาเป็นสีเหลืองจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกว่าภูเขาหญ้ามีเส้นทางรถขึ้นไปถึงเนินตอนกลางและมีทางเดินเท้าขึ้นสู่สันเขาเพื่อชมทิวทัศน์โดยรอบ เป็นที่เที่ยวแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะชมการเดินทางสะดวกอยู่ริมถนนหมายเลข 4(ระนอง-พังงา)ห่างจากตัวเมืองระนองเพียง 13 กม.

คอคอดกระ

คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ อยู่ในเขตบ้านทับหลี ตำบลละมุ กิโลเมตรที่ 545ของทางหลวงหมายเลข 4 ห่างจากเขตเทศบาลเมือง 66 กิโลเมตรบริเวณนี้เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายูโดยมีระยะจากฝั่งทะเลทางตะวันตกจรดตะวันออก กว้างเพียง 44 กิโลเมตรมีแผ่นป้ายคอนกรีตขนาดใหญ่จำลองแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของคอคอดกระซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมากแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง และยังสามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้ำกระบุรีซึ่งแบ่งพรมแดนไทย-พม่า ได้อย่างชัดเจน

อุทยานแห่งชาติแหลมสน

อุทยานแห่งชาติแหลมสน ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนองและอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา รวมไปถึงเกาะต่างๆคือเกาะค้างคาวหมู่เกาะกำ ที่ทำการอุทยานตั้งอยู่ที่หาดบางเบนซึ่งเป็นหาดทรายยาวและกว้างใหญ่ ทรายละเอียด ร่มรื่นด้วยป่าสนธรรมชาติจากชายหาดแลเห็นทิวทัศน์สวยงามของเกาะแก่งในทะเลมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งเช่นหาดแหลมสนอยู่ห่างจากหาดบางเบนทางทิศเหนือประมาณ 4 กม.มีหาดทรายขาวสะอาดเหนือหาดบริเวณนี้เป็นป่าดิบชื้นและป่าชายหาดมีนกนานาชนิดอาศัยอยู่หาดประพาสเป็นหาดทรายกว้างใหญ่ มีทิวสนร่มรื่นเช่นเดียวกับหาดบางเบนอยู่ที่ตำบลกำพวนห่างจากเมืองระนองไปทางพังงาราว 90 กม

 

tv02
tv03
tv04
tv05
tv06
tv07
tv08
tv09