ธรณีพิบัติภัย สึนามิ ภูเก็ต 26 ธันวาคม 2547

on . Posted in หนังสือทั่วไป

17

เลขหนังสือ 363.34 ภ411ธ.
ชื่อผู้แต่ง จังหวัดภูเก็ต.
ชื่อเรื่อง ธรณีพิบัติภัย สึนามิ ภูเก็ต 26 ธันวาคม 2547.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2548. เมืองที่พิมพ์ ภูเก็ต. สำนักพิมพ์ -.
สาระสังเขป หาดป่าตองของจังหวัดภูเก็ต เขาหลักของจังหวัดพังงา และเกาะพีพีของจังหวัดกระบี่ อัญมณีอันงดงามแห่งท้องทะเลอันดามัน ถูกโจมตีจากภัยธรรมชาติโดยไม่ตั้งตัว ล้วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินมีมูลค่ามหาศาล นับตั้งแต่วันที่เกิดความสูญเสียก็ได้เกิดความช่วยเหลือจากทุกทั่วสารทิศหลั่งไหลมาสู่พื้นที่ประสบภัยอย่างไม่ขาดสาย ทั้งจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทุกภาคและน้ำใจไมตรีจากบรรดามิตรประเทศทั่วโลก ทั้งการบริจาคทุนทรัพย์ ข้าวของเครื่องอุปโภคบริโภค อันจะยังประโยชน์ต่อผู้ประสบภัย
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ทรายขาว : ภาพชีวิตและความเคลื่อนไหวของชุมชนในปัตตานี

on . Posted in หนังสือทั่วไป

16

เลขหนังสือ 390.09593 ท17.
ชื่อผู้แต่ง บรรณาธิการ : ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ กุสุมา กูใหญ่.
ชื่อเรื่อง ทรายขาว : ภาพชีวิตและความเคลื่อนไหวของชุมชนในปัตตานี.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2545. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ ศูนย์บริการวิชาการและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาระสังเขป ทรายขาว : ภาพชีวิตและความเคลื่อนไหว เป็นความพยามยามนำเสนอภาพในอีกแง่มุมหนึ่งของชุมชนในปัตตานี จาการทำงานชิ้นนี้ เราได้ตระหนักในคุรค่าของชีวิตและพลังของชุมชนปัตตานีที่มีความสวยงาม มีความเคลื่อนไหว และมีพลวัตแบบของตนเองเช่นเดียวกับสังคมอื่นๆ ความพยามยามดังกล่าวยิ่งมีความหมายเพราะเรายังได้เห็นภาพในอีกมิติหนึ่งที่เป็นการเชื่อมร้อยกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เช่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชุมชนเกษตรที่มีชีวิตชีวาอย่างชุมชนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เกาะพีพีของหนู

on . Posted in หนังสือทั่วไป

15

เลขหนังสือ 363.349 ก516.
ชื่อผู้แต่ง บรรณาธิการ : หยาดฝน บูรณะพิมพ์ .
ชื่อเรื่อง เกาะพีพีของหนู.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2548. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน.
สาระสังเขป การเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติแก่พื้นที่จังหวัดอันดามัน 6 จังหวัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เป็นภัยธรรมชาติที่นอกเหนือความคาดหมายและการควบคุมของมนุษย์ ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวบนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ได้สูญเสียชีวิตกว่า 581 คน ภัยดังกล่าวได้ทิ้งร่องรอยของความสูญเสีย ความเจ็บปวดไว้มากมาย คนที่เสียชีวิตไปสู่สุขติแล้ว แต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังจดจำ รำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างมิลืมเลือน จดหมาย บันทึกและภาพวาดของเด็กๆ ที่ประสบภัยโดยตรง ได้สะท้อนภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ในวันนั้นได้อย่างเห็นภาพพจน์ ตรงไป ตรงมา สะท้อนถึงความรู้สึกของผู้ที่ต้องสูญเสียพ่อ แม่ พี่น้อง และบุคคลอันเป็นที่รัก
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต